Diensten » Preventief onderhoud / RBI

Preventief onderhoud / RBI

Inspectie van hydrauliekslangen en andere flexibele delen van een - hogedruk - installatie of systeem geeft helder zicht op de aanwezige risico's binnen dat systeem. Risk Based Inspection (RBI) is een methode waarbij deze risico's ingetoomd kunnen worden.

Risico's kunnen worden beperkt door onder meer te werken met een periodiek inspectieprogramma of preventief-onderhoudscycli.

Onderzoeken en risico's inschatten

Fluiconnecto verzorgt na een eerste inspectie op locatie een risico-inschatting en advies. De staat van de hydrauliekslangen is in kaart gebracht en op basis van het risico per slang/inbouwsituatie volgt het advies. Op basis van dit advies kunt u zelf aan de slag of verzorgt Fluiconnecto de uitvoering.

 

Van reactief naar

pro-actief & preventief

 

Afspraken

Door een Service Level Agreement (SLA) met Fluiconnecto overeen te komen werkt u aan een optimale beschikbaarheid van hydrauliekinstallatie, voertuig of vloot. Dit resulteert in het terugbrengen van risico's tot een minimum. Zowel voor mens, milieu als bedrijfsvoering.
Speerpunten bij de SLA zijn steeds: Health, Safety, Environment en Quality voor continuïteit van de bedrijfsvoering.

Duurzame oplossingen

Met het aanbieden van Risk Based Inspection speelt Fluiconnecto met haar Service On Site dienstverlening in op de toenemende vraag naar uitvoerbare duurzame oplossingen.

Een schip, voertuig of systeem dat uitvalt kan grote gevolgen hebben voor veiligheid, milieu of de gezondheid van mensen. Het voorkomen van risico's is daarom prioriteit. In het kader van duurzaam ondernemen (mvo) is preventief en correctief onderhoud + inspectie vervolgens van groot belang.

Meer informatie

 flui-ID Hose Management Programma

Email vrijblijvend of bel +31 (0)180 511 411.