Over Fluiconnecto  » Fluiconnecto en MVO

Fluiconnecto en MVO

Fluiconnecto ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) als een toekomstgerichte manier van zakendoen. Fluiconnecto streeft daarom naar een balans tussen een goed welzijn van medewerkers en maatschappij (People), een beter milieu (Planet) en een gezond bedrijfsrendement (Profit).

Beleidsbeslissingen worden genomen met inachtneming van de invloed die het heeft op mens en milieu. Manuli Fluiconnecto Benelux treft bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten naar beste vermogen, technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Lerende omgeving
Een belangrijk aspect binnen Fluiconnecto is het onderwerp kwaliteit. Fluiconnecto blijft haar medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen en investeert veel in kwaliteit (ISO 9001) en efficiency voor haar klanten en eigen organisatie. Daarnaast investeert Fluiconnecto als erkend leerbedrijf in het begeleiden van studenten.

Health, Safety, Environment en Quality
Focus bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft steeds Health, Safety, Environment en Quality voor continuïteit van de bedrijfsvoering van Fluiconnecto en van haar klanten.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met Fluiconnecto.